Graphics

107年西台灣地區校友聯誼活動

     圖一、台中科博館前合照

     圖二、於全國大飯店與台中校友會餐敘

     圖三、大夥於牛耳藝術村合照

    
圖四、於南元農場與台南校友會聯誼


     圖五、於蜜旺果鋪與賴永坤學長合照、參訪芒果園


     圖六、台南度小月餐廳


     圖七、台南綠色隧道美景


     圖八、高雄港搭郵輪及船上美景


     圖九、香蕉馬頭前合照


     圖十、於高雄衛武營合照


     圖十一、與高雄校友會在國賓飯店聯誼


     圖十二、東港東隆宮前合影


     圖十三、大鵬灣風景區、萬巒熊家豬腳拾影


     圖十四、可茵山可可莊園Copyright © Since 2006 NTU Alumni Association All Rights Reserved.